Nytt program för god demensvård

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Nytt program för god demensvård

Vård- och omsorgsnämnden har tagit beslut om "Program för god demensvård i Skövde kommun." En vägledning om omvårdnaden av personer med demenssjukdom.

”Program för god demensvård i Skövde” är ett viktigt dokument som fungerar som vägledning, och kunskapskälla för Skövde kommuns framtida utveckling av omvårdnaden för personer med demenssjukdom och stödet till deras anhöriga.

Programmet riktar sig till alla invånare i kommunen, men framförallt till dig som drabbats av en demenssjukdom eller dig som är anhörig.

Det ger en beskrivning av vad det innebär att leva med en demenssjukdom och vilka förutsättningar som krävs för att tillgodose behovet av ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer om demensvård i Skövde