Nu införs Pluspolarekort

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Nu införs Pluspolarekort

Pluspolarekort är till för personer med funktionsnedsättning som behöver stöd för att kunna vara delaktiga i samhällets aktiviteter.

Pluspolarekortet innebär att den som äger kortet har möjlighet till kostnadsfri entré för en stödperson som följer med som sällskap på olika arrangemang.

Nu införs pluspolarekort vid de anläggningar där kultur- och fritidsavdelningarna själva står som arrangörer. Under oktobermånad kommer en e-tjänst att presenteras på kommunens webb där ansöka om kortet sker.

Även en förteckning över de föreningar och kommunala inrättningar som ingår som pluspolare kommer under hösten att finnas tillgänglig på Skövde kommuns hemsida tillsammans med information om regler för kortet.