Störningar i trygghetslarm

Sedan igår har det förekommit störningar i kommunens trygghetslarm. Driftstörningar hos Tele2 påverkar trygghetslarmen i Skövde kommun.

Sedan igår har det förekommit störningar i kommunens trygghetslarm. Driftstörningar hos Tele2 påverkar trygghetslarmen i Skövde kommun. Hemtjänsten följer manuella rutiner. Vid akuta behov kontakta enhetschef för hemtjänsten. Kommunens leverantör arbetar med att lösa problemet så fort som möjligt.

Extra tillsynsbesök

Vi har vidtagit åtgärder och säkrat upp med extra tillsynsbesök hos de brukare som är i behov av särskilt stöd.

Kontaktcenter Skövde kommun: 0500-49 80 00