Träffpunkt Oasen på Boken förnyas

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Träffpunkt Oasen på Boken förnyas

Träffpunkt Oasen förnyas och förändras. I fortsättningen kommer aktiviteter att genomföras i restaurangen med angränsande gemensamhetsutrymmen eftersom tidigare lägenhetslokal varit trång. Precis som tidigare är alla välkomna!

Aktiviteter kommer även att genomföras på någon av äldreboendets avdelningar dit naturligtvis alla som bor på Boken är välkomna.

Skälet till förändringen är att vi vill kunna erbjuda fritidsaktiviteter och social samvaro till så många hyresgäster som möjligt på Boken.  Träffpunktens fritidsledare kommer att ansvara för programinnehållet som även fortsättningsvis kommer att presenteras på hemsidan och anslås på Boken. Där framgår även öppettider och information om ev. föranmälningar.

Ledningsansvaret för fritidsledare och de sociala aktiviteterna tas över av enhetschefen på Boken,  Annelie Johansson.

Hjärtligt välkomna!