Utökade öppettider för Café Bagaren och Café Käpplunda

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Utökade öppettider för Café Bagaren och Café Käpplunda

Från och med den 2 februari 2015 är det nya utökade öppettider för Café Bagaren och Café Käpplunda.

De nya öppettiderna gäller från den 2 februari och är:

Måndag - fredag kl. 08.00-16.00

Lördag, söndag och helgdag kl. 09.00-15.00

Stängt alla dagar mellan kl. 12.30 - 13.00

Välkomna!