Vad tycker äldre om äldreomsorgen?

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Vad tycker äldre om äldreomsorgen?

Nu pågår årets äldreundersökning.

Alla över 65 år med hemtjänst eller bor på ett äldreboende har fått en enkät från socialstyrelsen.

Ditt svar är viktigt för oss!

Resultatet används som ett underlag för utveckling och förbättring.
Sista dagen att svara är 25 maj.
Du som anhörig eller nära vän får gärna – om det behövs – hjälpa din närstående att svara på enkäten.

Har du frågor om undersökningen?

Ring 031-730 31 80, vardagar kl. 8–18 eller skriv till aldreundersokning@indikator.org

Mer information finns även på socialstyrelsens hemsida  Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?