Tallkotten barnomsorg

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Barnomsorg på Tallkotten

 

Barn med funktionsnedsättning och utvecklingsstörning kan utifrån behov få barnomsorg på Tallkotten.

En samlad enhet med förskola och fritidshem, samt möjlighet till korttidstillsyn och korttidsvistelse.

För information och ansökan hänvisas till sektor barn och utbildning som har ansvar för detta.

 
Adress: Timmervägen 32
541 63  Skövde