Fritidsverksamhet

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Fritidsverksamhet

Fritidens uppgift är att genom lyhördhet och helhetssyn se till att det finns ett brett kulturellt utbud som är individuellt anpassat och som stimulerar till aktivitet och samvaro. Genom information se till att utbudet är tillgängligt för alla som är intresserade.
 

Fritidsverksamhet är planerade aktiviteter och erbjuder:

 
  • studiegrupper via studieförbund/föreningar
  • motion och idrott
  • kultur och teater
  • resor
  • läger och rekreation
  • pub- och dansaftnar
  • semesterresor

 

Mer information om fritidsverksamheten kan du få av fritidspedagogen. Du kan även få information om all fritidsverksamhet hemskickad till dig om du vill.

 

Du betalar själv för dina fritidsaktiviteter.