Boende i familjehem

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Boende i familjehem

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger personer med vissa funktionsnedsättningar rätt till olika former av stöd. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra.

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan behöva bo i en annan familj. Av någon anledning kan man inte bo hemma. Insatsen kan vara ett komplement till föräldrahemmet.

Insatsen kan ges så länge barnen och ungdomarna går i skolan, längst till och med gymnasiet.

Ansökan görs hos kommunens LSS-handläggare som utreder behovet och beslutar om insatsen.

Den enskilde betalar en avgift för bostaden och för maten.