Bostad med särskild service för vuxna

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bostad med särskild service för vuxna

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa funktionshinder rätt till olika former av stöd. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra.

Bostad med särskild service för vuxna är till för personer med funktionsnedsättning som regelbundet behöver stöd av personal i sin vardag. Målsättningen med insatsen är att den boende ska känna trygghet och få möjlighet att utvecklas.

Ansökan om bostad med särskild service sker hos kommunens LSS-handläggare som utreder behov och beslutar om insatsen.

Bostad med särskild service innefattar:

  • Gruppbostad

  • Servicebostad

bostad med särskild service