Korttidsvistelse utanför hemmet

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Korttidsvistelse utanför hemmet

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger personer med vissa funktionsnedsättningar rätt till olika former av stöd. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra.

Korttidsvistelse innebär att den enskilde under en kortare tid vistas i ett korttidshem, i en annan familj eller deltar i lägerverksamhet. Korttidsvistelsen kan vara en regelbunden insats eller tillfällig vid någon särskild situation.

Personer med funktionsnedsättning kan få korttidsvistelse vid behov av miljöombyte, rekreation eller när anhöriga behöver avlastning.

Ansökan sker hos kommunens LSS-handläggare som utreder behovet och beslutar om insatsen.

Den enskilde betalar ingen avgift för korttidsvistelsen men man betalar för maten.

Kortidsvistelse finns på:

  • Blåvingen
  • Larsesgården
  • Tallkotten
  • Familj
  • Läger