Pluspolarekortet är en möjlighet för dig som har någon form av funktionsnedsättning att ta del av olika evengemang inom kultur och fritid

Med pluspolarekortet får du ta med dig en pluspolare som stöd eller bara som sällskap. Det kan exempelvis vara en kompis eller granne. Denna person följer med utan att betala entréavgift på olika arrangemang. Du som har pluspolarekortet betalar ordinarie pris.

Pluspolarekortet är personligt och gäller för personer med funktionsnedsättning, tillhörande LSS- personkrets (Lagen om Stöd och Service till funktionshindrade), folkbokförd i Skövde kommun och som inte bor på gruppbostad/servicebostad.

Personer som är 12 år eller äldre kan ansöka. Kortet är gratis och gäller under två år, därefter får du ansöka om ett nytt kort om du vill. För att få ett pluspolarekort ansöker du via e-tjänsten "Ansökan om Pluspolarekort" (finns under rubriken relaterad information).

Pluspolarekort införs vid de anläggningar där kultur- och fritidsavdelningarna själva står som arrangörer. En förteckning över de föreningar, företag och organisationer som ingår som pluspolare finns tillgänglig på denna sida (under rubriken relaterad information).  Förteckningen uppdateras kontinuerligt.

Alla deltagande arrangörer har en dekal som sitter vid entrén.

Vill du bli arrangör?

Tanken med pluspolarekortet är att personen i fråga får möjligheten att utan extra kostnad ta med sig en vän när denna ska besöka något kultur-, fritids- eller föreningsarrangemang i Skövde. Personen med funktionsnedsättning betalar som alla andra. Vi önskar att denna möjlighet ska finnas på så många evenemang och aktiviteter som möjligt och hoppas att ni vill vara med.

När ni som arrangör anmäler er listas ni på denna sida. Ni får även en dekal som visar att pluspolarekortet gäller hos er. Denna dekal ska anslås väl synlig vid entrén.