Stöd på arbetsmarknaden

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Sensim – för dig som ännu inte är etablerad på arbetsmarknaden

Nu på Nyeport
Vi finns för dig som är i åldern 18 - 29 år med en neuropsykiatrisk funktionsvariation, har svårt att få ett arbete och har en önskan om att få ett arbete.

 

På Sensim finns möjlighet att få:

  • Stöd med studier
  • Personligt stöd på din väg mot arbete eller studier
  • Råd och stöd i kontakten med Arbetsförmedling eller Vuxenutbildning.

 

Besöksadress: Nyeport, John G. Grönvalls plats 1, 541 37 Skövde Kommun

Postadress: Skövde kommun, Sensim, Nyeport, 541 83 Skövde Kommun