Måltidspriser

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Måltidspriser

Kommunens restauranger finns här:

  • Bagaren
  • Billingsdal
  • Boken
  • Käpplunda Gärde
  • Solgården
  • Äldreboendet Norrmalm.

 

 Måltidspriser:

Frukost, pensionär 28 kr 
Lunch, pensionär (med biståndsinsats) 56 kr 
Kvällsmål, pensionär 28 kr 
Kaffe med kaka 15 kr 
   
Lunch LSS dagverksamhet 45 kr 
   
Lunch övriga 61 kr 


Lunch (kyld matlåda), endast vid matdistribution 45 kr 
Dessert (låda), endast vid matdistribution 10 kr