Kommunal färdtjänst

Färdtjänst riktar sig till personer som på grund av funktionshinder, som  omfattar minst tre månader, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänst är en särskilt anpassad kollektivtrafik för vilken Lag om färdtjänst gäller. En färdtjänstresa kan endast göras från en adress till en annan, utan stopp på vägen.

Vad gäller?

Du kan resa med kommunal färdtjänst inom det så kallade färdtjänstområdet, vilket omfattar kommunerna  i Västra Götaland samt de angränsande kommunerna Askersund, Habo, Kristinehamn, Laxå och Mullsjö.

Du kan resa alla dagar kl 05.00 - 02.00.

Ansökan

Ansökan om färdtjänst görs på en särskild blankett som du hittar här.

Observera att handläggningstiden för färdtjänst är längre än normalt under sommaren och julen, då våra handläggare har semester vissa veckor.

Medresenär och ledsagare

Du kan alltid ta med en medresenär. Medresenären ska stiga på och av på samma plats som du och betalar samma avgift. Om du behöver hjälp i fordonet under själva resan kan du få tillstånd till ledsagare som får medfölja utan extra kostnad, men som du själv får ordna. Ledsagaren får själv inte vara färdtjänstberättigad.

Service

Chauffören kan vid behov följa dig till och från porten, hjälpa dig i och ur bilen, hjälpa till med säkerhetsbältet samt ta hand om ditt förflyttningshjälpmedel och bagage.

Egenavgift

För färdtjänst betalas en egenavgift enligt aktuell färdtjänsttaxa. Information om gällande färdtjänsttaxa kan på begäran tillhandahållas av kommunen.

I tabellen nedan visas egenavgiften fr o m 2021-02-01.

Enkel resa inom  Vuxen Ungdom
En kommun 60 45
Två kommuner 105 79
Tre kommuner 150 113
Fyra kommuner 240 180
Fem kommuner  330 248
Sex kommuner  420 315
Sju kommuner 510 383
Åtta kommuner 600 450
Nio kommuner 690 518
Tio kommuner  780 585
Elva kommuner 870 653
Tolv kommuner 960 720

 
Från och med 2021-07-01 införs ett maxbelopp för egenavagiften,  så 8 eller fler kommuner kommer ha samma eganavgift på 600 kr (vuxen). I övrigt är egenavgiften oförändrad mot ovan.

Bokning av resa

Resan bokas hos Västtrafiks Kund- och resetjänst på 020- 91 90 90 i så god tid som möjligt, allra senast 60 minuter före önskad restid. Kund- och resetjänst har öppet kl 06.00 - 22.00 (lör-, sön- och helgdagar kl 08.00 - 22.00). Avbokning och ändring av bokad resa kan göras dygnet runt.

Resor kan även bokas och avbokas i Västtrafiks app Boka Resa eller via webbsidan. Om ni redan har skapat ett konto hos Västtrafik kan ni logga in direkt här, samt hittar information om hur ni skapar ett nytt konto.

Sjukresa

Du kan inte åka färdtjänst vid en sjuk- eller behandlingsresa. Om du har frågor gällande sjukresor kontakta Västra Götalandsregionens sjukreseenhet på telefon 010-473 21 00.