Kommunal färdtjänst

Färdtjänst riktar sig till personer som på grund av funktionshinder, som omfattar minst tre månader, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänst är en särskilt anpassad kollektivtrafik för vilken Lag om färdtjänst gäller. En färdtjänstresa kan endast göras från en adress till en annan, utan stopp på vägen.

Vad gäller?

Du kan resa med kommunal färdtjänst inom det så kallade färdtjänstområdet, vilket omfattar kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara samt kommuner som angränsar till dessa: Alingsås, Askersund, Grästorp, Habo, Herrljunga, Kristinehamn, Laxå, Mullsjö, Trollhättan, Ulricehamn , Vårgårda samt Vänersborg.

Efter anmälan till kommunen kan du dessutom få tillstånd att göra upp till tio enkelresor under ett år; till, från eller inom övriga delar av Västra Götalandsregionen.

Du kan resa alla dagar kl 05.00 - 02.00.

Ansökan

Ansökan om färdtjänst görs på en särskild blankett som du hittar här.

Observera att handläggningstiden för färdtjänst är längre än normalt under sommaren och julen, då våra handläggare har semester vissa veckor.

Medresenär och ledsagare

Du kan alltid ta med en medresenär. Medresenären ska stiga på och av på samma plats som du och betalar samma avgift. Om du behöver hjälp i fordonet under själva resan kan du få tillstånd till ledsagare som får medfölja utan extra kostnad, men som du själv får ordna. Ledsagaren får själv inte vara färdtjänstberättigad.

Service

Chauffören kan vid behov följa dig till och från porten, hjälpa dig i och ur bilen, hjälpa till med säkerhetsbältet samt ta hand om ditt förflyttningshjälpmedel och bagage.

Egenavgift

För färdtjänst betalas en egenavgift enligt aktuell färdtjänsttaxa. Information om gällande färdtjänsttaxa kan på begäran tillhandahållas av kommunen.

Bokning av resa

Resan bokas hos Samres beställningscentral i så god tid som möjligt, allra senast 60 minuter före önskad restid. Beställningscentralen är öppen kl 06.00 - 22.00 (lör-, sön- och helgdagar kl 08.00 - 22.00). Avbokning och ändring av bokad resa kan göras dygnet runt.

Ring 020- 91 90 90 för att boka resa.

Sjukresa

Du kan inte åka färdtjänst vid en sjuk- eller behandlingsresa. Om du har frågor gällande sjukresor kontakta Sjukresekontoret i Mariestad på telefon 010-473 21 00.