Äldreomsorg

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Äldreomsorg

Du kan ansöka om korttidsvistelse när ditt omvårdnadsbehov för tillfället inte kan tillgodoses i det egna hemmet.

Korttidsvistelse beviljas för en kortare, avgränsad tid, tillfälligt eller regelbundet

Korttidsvistelse kan sökas av:

  • Den som har en anhörigvårdare som har behov av akut, planerad eller regelbunden avlösning.
  • Den som har svåra sociala problem eller lever i sociala missförhållanden/misär.
  • Den vars funktionsförmåga sviktar tillfälligt.
  • Den som väntar på bostadsanpassning och/eller på anskaffning/reparation av hjälpmedel.
  • Den som har behov av stöd/omvårdnad under rehabiliteringsperioden.
  • Den som väntar på att få flytta till en särskild boendeform och har behov av särskilt stöd/omvårdnad under väntetiden.
  • Den som behöver omvårdnad i livet slutskede.

 

Det finns fem avdelningar på Ekedal med olika inriktningar och utseende. Några rum är tvåbäddsrum.

  • Ansökan om att få en korttidsvistelse sker hos biståndsenheten som utreder och bedömer behov enligt Socialtjänstlagen.
 
Adress:
Ekedalsgatan 14
541 37 SKÖVDE
 
Telefon avdelningar:
Österbo demenskorttid 0500-49 82 37
Avd 3 demenskorttid 0500-49 85 99
Avd 4 somatisk korttid 0500-49 86 46
Avd 5 somatisk korttid 0500-49 86 47
Avd 6 somatisk korttid 0500-49 89 06

 

 Östebo korttid