Träffpunkter

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Träffpunkter

Träffpunktens uppgift är att genom lyhördhet och helhetssyn se till att det finns ett brett utbud som är anpassat och som stimulerar till aktivitet och samvaro. 

Träffpunkterna erbjuder gemenskap och samvaro. Aktiviteterna kan vara exempelvis musikunderhållning, bingo, frågetävlingar, tipspromenader, gymnastik samt kaffeservering. Alla pensionärer i Skövde kommun är välkomna att ta del av den verksamhet som finns på träffpunkterna.  Vissa aktiviteter kräver föranmälan, kontakta träffpunkten för mer information.

Aktiviteter, kaffe och kaka samt hobbymaterial betalas till självkostnadspris. Samma pris gäller på alla träffpunkter.

 

I menyn presenterar vi de olika träffpunkterna.