Träffpunkt Skultorp

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Träffpunkt Skultorp

Träffpunkten i Skultorp har öppet när vi har planerade aktiviteter, se månadsprogram. Telefon 0500 - 49 87 77.

 

Vår verksamhet har ett brett utbud av olika aktiviteter som passar alla och som stimulerar till trivsel och samvaro. Exempelvis sittgymnastik, bingo, fester, allsång och spel.
Alla pensionärer, både boende och besökare är varmt välkomna.

Jag som arbetar på träffpunkten i Skultorp heter Maria.