Träffpunktsbuss

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Träffpunktsbuss

Du som har beviljad hemtjänst kan få möjlighet att resa gratis med handikappanpassad minibuss till och från våra träffpunkter.

Behöver du skjuts till träffpunkten?

Ta kontakt med aktuell träffpunkt för att få mer information. 

Behöver du hjälp av hemtjänstpersonal att komma iväg och när du kommer hem?

Tag då kontakt med din biståndsbedömare.