Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Bild på två personer som går vid en sjö

Demensvård

I dag har cirka 160 000 personer i Sverige någon form av demenssjukdom. Varje år insjuknar cirka 25 000 personer. Det finns ett hundratal olika demenssjukdomar och den vanligaste är Alzheimers sjukdom.

Vi vill bidra till att personer med demenssjukdom och deras anhöriga upplever trygghet och ökat välbefinnande. Vi kallar detta "God demensvård i Skövde kommun".

Du som är i behov av vård och omsorg, ska kunna känna trygghet genom att bli bemött med respekt av engagerad personal med ansvarskänsla.

Inom Skövde kommun finns olika former av stöd som riktar sig både till personer med demenssjukdom och till deras anhöriga. I demensprogrammet kan du läsa mer om vilket stöd som finns att få. Du har möjlighet att ansöka om stöd och hjälp i vardagen för att kunna leva ett så gott och tryggt liv som möjligt.

Se vår film

 Titta gärna på vår film för att få insikt hur vi arbetar med demensvård i Skövde kommun.