Uppsökande verksamhet

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Uppsökande verksamhet inom sektor vård och omsorg

Årligen skickas information ut från biståndsenheten till alla kommuninvånare över 80 år. Information ges i samband med detta om vård och omsorgs verksamhet och hur du kommer i kontakt med oss.

Vi deltar gärna och delar ut information vid exempelvis intresseföreningars sammankomster och andra liknande arrangemang.