Värdegrund och målbild

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Sektor vård och omsorgs värdegrund och målbild

Verksamheten ska kännetecknas av ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig på:

  • Trygghet
  • Ansvarskänsla
  • Respektfullt bemötande

Du som är i behov av vård och omsorg, ska kunna känna trygghet genom att bli bemött med respekt av engagerad personal med ansvarskänsla.