Korttidsverksamhet

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa funktionshinder rätt till olika former av stöd. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra.

Korttidstillsyn är fritidsverksamhet för skolungdom över 12 år som har en funktionsnedsättning och inte kan vara ensamma hemma när föräldrarna arbetar. Korttidstillsyn kan man ha före skolan börjar på morgonen och efter att skolan slutar på eftermiddagen samt under lovdagar om föräldrarna arbetar fram till att man gått ut gymnasiet (21 år).

Korttidstillsyn finns på Nyckelpigevägen, Larsesgården och Tallkotten.

Ansökan sker hos kommunens LSS-handläggare som utreder behovet och beslutar om insatsen.

Korttidsvistelse innebär att den enskilde under en kortare tid vistas i ett korttidshem, i en annan familj eller deltar i lägerverksamhet. Korttidsvistelsen kan vara en regelbunden insats eller tillfällig vid någon särskild situation. Personer med funktionsnedsättning kan få korttidsvistelse vid behov av miljöombyte, rekreation eller när anhöriga behöver avlastning.

Korttidsvistelse finns på Nyckelpigevägen, Larsesgården, Tallkotten, i stödfamilj eller på lägerverksamhet

Ansökan sker hos kommunens LSS-handläggare som utreder behovet och beslutar om insatsen.

Korttidshemmen listas nedan: