En medarbetare inom hemtjänsten som håller i en mobil och är hemma hos en brukare.

App förenklar för personal inom hemtjänsten

Personal inom hemtjänsten kommer börja använda en app för att få översikt över vilka besök de ska göra och för att se vad som ska göras vid varje besök. Syftet är att förenkla det dagliga arbetet för personalen genom minskat pappersarbete och enklare dokumentation.

Idag får hemtjänstpersonalen utskrivna arbetsblad vid arbetspassets start där de kan se vilka de ska besöka och vilka insatser som ska utföras hos brukarna under arbetspasset. Framöver kommer informationen istället finnas tillgänglig i personalens mobil. Appen gör det även möjligt att dokumentera insatser direkt, tidigare behövde personalen notera på papper under dagen för att sedan dokumentera på en dator när de var klara med alla sina besök.

Det nya arbetssättet innebär färre utskrifter, bättre förutsättningar för dokumentation och en minskad säkerhetsrisk då inga utskrivna instruktioner kan hamna på avvägar. Skillnaden för brukaren blir att personalen använder sin telefon aktivt under besöken istället för att läsa och notera på papper.

Arbetet med införandet är redan igång och hemtjänstområdena Havstena och Norrmalm har börjat använda appen. Införandet kommer fortsätta områdesvis och avslutas efter årsskiftet.