Brukare och en medarbetare på ett äldreboende i Skövde som sitter i ett samlingsrum

Brukarundersökning för dig som har hemtjänst eller bor på särskilt boende

Under vecka 2 till 11 kommer en brukarundersökning genomföras för dig som har hemtjänst eller bor på särskilt boende och är över 65 år.

Brukarundersökningen är en viktig del i kommunens kvalitetsarbete och vi vill veta vad ni tycker om vår verksamhet. Resultaten av undersökningen blir en del av underlaget till vårt förbättringsarbete och visar även vad som fungerar bra idag som vi ska fortsätta med.

Undersökningen görs genom en enkät som skickas ut och du som svarar är helt anonym. Det är frivilligt att delta i brukarundersökningen.

För att vi ska få så bra underlag som möjligt är vi väldigt tacksamma och glada om du som får enkäten tar dig tid och hjälper oss genom att svara på frågorna. Dina synpunkter är viktiga för oss!

Bakgrund:
Brukarundersökningen är en rikstäckande undersökning som genomförs årligen av Socialstyrelsen. Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre en röst samt att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån brukarens perspektiv. Utfallet kan mätas och jämföras med andra kommuner och därmed också användas som underlag till förbättringsarbete för kommunen.