Två kvinnor, en anställd inom äldreomsorgen och en brukare som fikar ihop.

Effektivare och mer patientsäkert med digital signering

Under hösten har personal inom sektor vård och omsorg successivt övergått till digital signering av utförda åtgärder.

Tidigare har vård- och omsorgspersonal och legitimerad personal signerat de åtgärder som utförts på en lista i pappersform. Det nya digitala systemet är både mer patientsäkert och mer effektivt. Personal som har behörighet kommer åt systemet genom sin mobiltelefon. I mobilen kan de läsa vilka uppgifter som ska utföras och sedan signera de utförda uppgifterna.

– Det nya systemet fungerar väldigt bra och det här är en kvalitetshöjning för både brukare och personal, säger Carola Låstberg, avdelningschef inom äldreomsorgen.

 

Införandet av digital signering är en del av den utveckling mot alltmer mobila arbetssätt som är under införande inom sektor vård och omsorg. Sen tidigare har nyckelfri vård- och omsorg och nyckelfria läkemedelsskåp införts i hemtjänsten. Under nästa år kommer vård- och omsorgspersonalen ha tillgång till insatsplaneringen och brukarnas genomförandeplan direkt i mobilen.