Kraftsamling för att stötta de äldre

För att undvika att bli smittad uppmanar Folkhälsomyndigheten personer som är 70 år och äldre att stanna hemma. Det är en uppmaning som innebär en påverkan på den normala vardagen för många och därför erbjuder Skövde kommun nu ett utökat stöd i den rådande situationen.

Det är verksamheten Volontärtorget som nu växlar upp och riktas in mot att stötta de som har behov av hjälp i och med det rådande läget.

— Genom att använda de resurser som redan finns kan vi möta det behov som uppstår när äldre personer inte själva ska lösa sina vardagsärenden, säger Theres Sahlström, ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Det kan handla om att gå till affären och handla mat eller handla på apoteket. Om man inte har någon närstående att ta hjälp av ser vi att vi kan bidra genom detta initiativ.

Volontärtorget är en redan befintlig verksamhet som har möjligheten att se till att en trygg och säker tjänst kan erbjudas genom att använda den goda vilja och det engagemang som finns.

— Vi vill ta tillvara på det stora engagemang som finns i samhället i sådana här situationer. Folk vill generellt hjälpa till och här har vi en grundstruktur på plats som möjliggör att vi kan erbjuda en trygg tjänst, säger Theres Sahlström.

 

Välkommen att kontakta Volontärtorget om du behöver hjälp

Om man har behov av hjälp är man välkommen att kontakta Volontärtorget direkt:

Telefon: 073-311 81 21 (Roland Jakobsson)

Postadress:
Volontärtorget, Skövde kulturhus
541 83 Skövde

E-post: info@volontartoget.se

www.volontartorget.se/skovde