En läkemedelsrobot som står på ett bord och en persons hans som trycker på robotens skärm

Läkemedelsrobotar gör entré

Under hösten kommer ett antal brukare inom hemtjänsten börja använda läkemedelsrobotar. Läkemedelsrobotarna och systemet som de är kopplade till hjälper brukarna att ta rätt medicin vid rätt tidpunkt. Förhoppningen är att robotarna ska leda till ökad självständighet och delaktighet samt att kunna arbeta smartare med personalresurser.

Så fungerar roboten

Hemtjänstens personal fyller på roboten med läkemedel som är förpackad i dospåsar. Brukaren har roboten i hemmet och när det är dags att inta läkemedlet ger roboten vägledning genom talade instruktioner, ljudsignaler och genom skriftliga instruktioner på enhetens skärm. Roboten matar ut dospåsen vid bestämda tidpunkter men övrig tid är läkemedlen oåtkomliga för brukaren.

Läkemedelsroboten registrerar allt behandlingsarbete den utför och informationen sparas i systemet. Systemet kan även användas för att skicka olika meddelanden till brukaren, exempelvis kan man påminna om att det är viktigt att dricka mycket vatten när det är varmt eller påminna om kommande behandlingsåtgärder.

Ökad självständighet och delaktighet

Användning av läkemedelsrobotar för medicinering ökar självständigheten vilket kan ha en stor betydelse för många. Det är en säker metod som innebär mindre risk för att fel mediciner tas. Kommunens personal kan övervaka läkemedelshanteringen i realtid via kontrollsystemet eller via en mobilapp. Anhöriga kan också ges åtkomst till denna information vilket är en trygghet för många.

Välfärdsteknik gör det möjligt att använda resurser smartare

Att använda välfärdsteknik är ett sätt att utveckla vård- och omsorgsarbetet. Läkemedelsrobotarna gör det möjligt att planera personalens besök till tider när belastningen inte är så hög. Kan brukaren ta sin medicin själv på morgonen gör det att andra insatser som idag görs när personalen ändå är på plats på morgonen kan utföras senare under dagen. Detta gör att vi kan använda våra personalresurser på ett smartare vis.