Ny arbetsmodell införs i hemtjänsten – brukarens behov i centrum

Den nya arbetsmodellen kallas för IBIC, vilket står för individens behov i centrum. Det är en nationell modell för socialtjänsten som utgår från individens behov och där syftet är att öka den enskildes inflytande och delaktighet genom att kunna påverka hur de egna insatserna planeras och genomförs.

Vård- och omsorgsnämnden har fattat beslut om att införa arbetsmodellen inom sektor vård och omsorg och därmed också om förändrade riktlinjer för biståndsbedömning och en ny ersättningsmodell för hemtjänsten.

— Vi gör den här förflyttningen därför att vi vill gå mot en mer individuellt behovsanpassad och rättssäker socialtjänst där våra brukare har ett större inflytande över sin livssituation, säger Theres Sahlström, ordförande i vård och omsorgsnämnden.

Arbetsmodellen används redan inom särskilt boende sedan 2015 och har visat sig väl fungerande. Planen har funnits länge att även införa den inom hemtjänsten, men för att få modellen att fungera även där behövdes ett nytt ersättningssystem. Ett pilotprojekt genomfördes på ett hemtjänstområde under 2017 och då konstaterades att arbetsmodellen inte skulle få genomslag utan att även förändra ersättningssystemet. Detta är nu gjort och därmed man införandet gå vidare.

— Att hitta en ny ersättningsmodell har varit ett omfattande arbete där vi har fått tänka om några gånger. Nu har vi testat, gjort skuggberäkningar och tror att vi har hittat ett sätt att räkna fram ersättningen på ett sätt som både stödjer IBIC och förenklar administrationen, säger utvecklingschef Helene Sandqvist som varit projektledare för arbetet.  Vi vill ha större fokus på brukarnas behov och mindre fokus på rätt ersättning för varje minut. Genom att ersättningen indelas i nivåer, där den är samma inom ett tidsintervall, tror vi att vi kan lyckas med detta.

Riktlinjerna och den nya ersättningsmodellen ska börja gälla den 1 oktober.