Ekedal välkomnar hyresgäster i nya moderna lägenheter

I och med att det nya äldrecentrumet Ekedal slår upp portarna erbjuds 80 nya lägenheter.

Under projektet Ekedal har stort fokus legat på att skapa en miljö där lokaler och teknik tillsammans stödjer arbetssätt och skapar en trygg och funktionell miljö. Fastigheterna och lägenheterna är toppmoderna med mycket inbyggd teknik vilket ska ge bra boendemiljö och effektiv drift för många år framåt.

Under en exklusiv rundvandring i de nya lokalerna, givetvis med hänsyn till rådande omständigheter och därmed i tomma lokaler, fick vård- och omsorgsnämnden på nära håll se det färdiga resultatet av många års medvetet arbete.

— Under projektets gång har det hela tiden legat fokus på att skapa en miljö där vardagen för de boende och de som arbetar här står i fokus, säger Theres Sahlström (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Tillbyggnaden av Ekedal har från början handlat om en samverkan mellan personal, referensgrupper, politik, fastighetsavdelningen och byggentreprenören. Att samtliga parter har varit med genom hela processen har skapat förutsättningarna för lokaler som är anpassade efter de som ska arbeta och bo i dem.

80 nya lägenheter

I och med ombyggnaden av Ekedal har 80 nya lägenheter skapats. Under 2020 kommer 50 av dessa att få hyresgäster och för resterande 30 planeras inflyttning under 2021.

— Att vi från start har arbetat med samverkan mellan olika intressenter har gjort det till ett projekt som har vuxit fram utifrån de behov som finns, säger Theres Sahlström. Här har man jobbat med trygghetsskapande teknik, naturliga mötesplatser och mobila arbetssätt och vi är väldigt nöjda med resultatet. 

Under rundvisningen i lokalerna berättade även Skövde kommuns fastighetschef och projektledning tillsammans med entreprenören Asplunds för nämnden om hela planerings-och byggprocessen.  Arbetet har på ett bra sätt kunnat bedrivas i samarbete med pågående befintlig verksamhet, med boende och vård-och omsorgspersonal. En inflyttningspresent överlämnades även från Asplunds till en av enhetscheferna Ingela Fagerström i form av en tavla målad av Göran Löfwing.

— Jag vill rikta ett stort tack till samtliga som varit inblandade i det här projektet och jag är stolt över att vi har detta fina tillskott av äldreboende i Skövde kommun, avslutade Theres Sahlström. Det här hoppas vi nu ska bli ett uppskattat hem för de som ska bo här och en bra arbetsplats för de som ska arbeta här.