Café- och träffpunktsverksamhet öppnar inom vård och omsorg

I och med det stabilare läget kring covid-19 inom regionen planerar Skövde kommun för att successivt öppna upp stängda verksamheter inom vård och omsorg.

Ett steg i taget kommer olika verksamheter som varit stängda sedan i våras att förbereda för att öppna upp igen, dock med anpassningar efter rådande läge. Detta innebär att Folkhälsomyndighetens rekommendationer styr och verksamheten planeras och genomförs på ett sätt som går i linje med de restriktioner som fortfarande gäller.

Caféer och träffpunktsverksamhet inom vård och omsorg öppnas från den 21 september, men då endast för boende. Det kommer inte vara öppet för externa besökare.