Trygghetslarmen fungerar igen

Nu fungerar återigen hemtjänstens trygghetslarm som de ska. Sedan i lördags förekommer inga fördröjningar.

Informationen senast uppdaterad: 201019

Det var under förra veckan som det förekom störningar i trygghetslarmen vilket medförde fördröjningar. Problemet berodde på ett byte av larmplattform hos leverantören.

Nu fungerar larmen återigen som de ska och under perioden med störningar har inga allvarliga incidenter inträffat.