Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Viktig information

Information om coronaviruset och covid-19

Skövde kommun följer utvecklingen noga och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Här hittar du mer information från Skövde kommun om coronaviruset och covid-19.

Det gäller för närvarande skärpta lokala råd i Västra Götaland till och med den 13 december. Varje individ behöver ta sitt personliga ansvar och följa de råd och rekommendationer som gäller.

Dessa är: 

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.

  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

  • Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

  • Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de skärpta råden. Det kan exempelvis innebära att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt.

  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de skärpta råden. Det kan exempelvis vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Du kan läsa mer om beslutet på VGR:s hemsida.