Bild på elever som studerar

Yrkeshögskoleutbildningar hos Vuxenutbildning Skövde

Yrkeshögskoleutbildning, är en statligt finansierad utbildningsform. Dessa utbildningar anordnas av utbildningsanordnare som godkänts av Myndigheten för yrkeshögskolan och är riksrekryterande.

Vi erbjuder i nuläget sju olika yrkeshögskoleutbildningnar.  Klicka på respektive utbildning nedan får att komma till varje utbildnings hemsida. Nedan finns också information hur du ansöker.