Lintujärven lasten ja nuorten leiri 2022 Lintujärvi barn- och ungdomsläger 2022

Lintujärven leiri järjestetään Axevallan kansankorkeakoululla 7-15-vuotiaille 18.6-23.6. Skövden kunta maksaa leirimaksusta 1000 kr, jos lapsi asuu Skövden kunnassa.

Ilmoittautuminen Skövden Suomi-Seuralle
Puhelinnumero: 0500-43 86 50
Sähköpostiosoite: skovdess@gmail.com

Lintujärvi barn-  och ungdomsläger ordnas för 7-15-åringar 18/6-23/6. Skövde kommun betalar 1000 kr av deltagaravgiften om barnet bor i Skövde kommun.

Anmälan till Skövden finska förening
Telefonnummer: 0500-43 86 50
E-postadress: skovdess@gmail.com