Näin kunta toimii

Kunta vastaa lähes kaikista asuinkuntasi yhteiskuntapalveluista, esimerkkeinä koulut, puistot, kirjasto, lumenraivaus ja kaupunkisuunnittelu.

Valtiopäivät ja hallitus päättävät kuntien vastuualueista. Niin on päätetty kunnallislaissa ja eräissä erikoislaeissa, kuten koululaki ja sosiaalipalvelulaki. Kunnan vastuualueita ovat esimerkiksi:

  • esikoulu
  • koulu
  • sosiaalipalvelu
  • vanhusten ja toimintarajoitteisten huolto

Kunnat päättävät paljosta myös itse

Kuntien itsehallinto on Ruotsissa tärkeää. Kunnat saavat itse päättää pitkälti palveluistaan, miten ne toteutetaan ja paljonko veroa kuntalaisilta peritään palvelujen saamiseksi. Joitakin esimerkkejä kunnan vapaaehtoisesta toiminnasta:

  • avoin esikoulu
  • jalkapallokentät
  • kulttuurikoulu

Voit vaikuttaa kuntaan

Kunnat noudattavat avoimuusperiaatetta. Sinulla on oikeus esimerkiksi lukea poliittisia päätöksiä, pöytäkirjoja ja muita asiakirjoja ja olla mukana kuuntelemassa kunnanvaltuuston kokouksia.

Voit vaikuttaa myös muulla tavoin. Voit esimerkiksi osallistua erilaisiin yhteistyöneuvostoihin, kuten vammaisneuvostoon ja eläkeläisneuvostoon. Voit myös esittää mielipiteitä ja valituksia tai valittaa poliitikkojen päätöksistä.

Monissa kunnissa kansalaiset voivat myös esittää omia ehdotuksiaan eli kansalaisehdotuksia. Uusi mahdollisuus vaikuttaa on kansanaloite. Keräämällä nimikirjoitukset kymmeneltä prosentilta kuntalaisista saadaan aikaan kansanäänestys.

Kuntalaisena valitset myös, mitkä puolueet kuntaa hallitsevat. Kuntavaaleissa äänestetään joka neljäs vuosi. Jos haluat olla vieläkin aktiivisempi, liity johonkin puolueeseen ja ryhdy poliitikoksi.

Poliitikkojen ja viranhaltijoiden yhteistyö

Päävastuu kunnan toiminnasta on vaaleissa valituilla poliitikoilla. Kunnanvaltuustossa eri puolueiden poliitikot päättävät veroista, rakennushankkeista, palveluista ja paljosta muusta. Eri aloilla on myös omat lautakuntansa, kuten sosiaalilautakunta, rakennuslautakunta ja koulutuslautakunta. Kunnan viranhaltijat tekevät työnsä kuntasuunnitelman mukaan.

Kunnat palkkaavat opettajia ja muuta henkilökuntaa esimerkiksi kouluihin ja vanhainkoteihin. Mutta kunta voi myös ostaa palveluja vapaakouluilta, vanhempien ylläpitämiltä päiväkodeilta, yksityisiltä vanhainkodeilta ja kotipalveluyrityksiltä. Kunnassa asuvana voit yleensä valita useista kouluista tai vanhainkodeista.