Finskspråkig förskoleverksamhet - Suomenkielistä esikoulutoimintaa

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att flytta allt finskt språkstöd inom Skövde kommun till en och samma förskola – Dalvägens förskola. Beslutet grundar sig i ändrade lagkrav för förskola på nationella minoritetsspråk (Skollagen kap 8, 12 a §). De nya lagkraven innebär att kommuner inom förvaltningsområdet ska erbjuda förskola till barn på nationellt minoritetsspråk, helt eller till en väsentlig del.

Beslutet innebär att den mobila finska förskolan upphör på övriga förskolor i Skövde kommun och att allt finskt språkstöd flyttas till Dalvägens förskola från och med den 1 augusti 2019. De barn som har sverigefinsk bakgrund och som vill ta del av språkstödet kommer att ges förtur till Dalvägens förskola. Dessa barn kommer att få tvåspråkig förskoleverksamhet på finska och svenska.

Ansökan om placering/ny placering görs via Skövde kommuns webb:
Hakemus uuteen paikkaan tehdään Skövden kunnan verkkosivun kautta:

https://barnomsorg.skovde.se/HCW.Welfare.CC.CDCWeb/Functions/Application/StartView.aspx?ApplicationType=cdc&Domain=Skovde&uiculture=sv-SE

Kontakt/yhteystiedot:
Annika Lund
Tf Avdelningschef förskola
annika.lund@skovde.se
0500-49 86 11