Avustuksien anominen suomen kielen hallintoalueelta

Suomenkieliset yhdistykset ja yhteisöt, sekä kunnan toiminnot, voivat anoa taloudellista tukea suomen kielen hallintoalueelta. Hakemuksen voi tehdä e-palvelun kautta, joka löytyy tältä sivulta.

Kunnat saavat käyttää tukea seuraaviin lisäkuluja aiheuttaviin toimiin:

 • Organisaation tarkistukset ja muutokset
 • Osa henkilöstökuluista
 • Dialogi ja neuvottelut vähemmistöjen kanssa
 • Tiedotuskampanjat
 • Käännökset
 • Vähemmistöjen ja vähemmistökielten esilletuominen
 • Kyltit
 • Kartoitus
 • Hankinnat esim. kirjastoihin
 • Pedagoginen materiaali
 • Toimintasuunnitelma
 • Uudelleenjärjestelyt ja muutokset

Skövden kunnan suomen kielen hallintoalueen referenssiryhmä käy ensin anomuksen läpi kokouksessa ja antaa johtoryhmälle päätössuosituksen. Suomen kielen hallintoalueen johtoryhmä tekee lopullisen päätöksen anomuksesta.

Referenssiryhmässä on edustajia muun muassa Skövden Suomi-Seuralta, eläkeläisyhdistys Vipinältä, Ruotsin kirkon suomenkieliseltä seurakuntatoiminnalta, Ruotsin suomenkielisten näkövammaisten liitolta j.n.e. Referenssiryhmä kokoontuu 4 kertaa vuodessa keskustelemaan asioista, jotka liittyvät hallintoalueeseen.

Suomen kielen hallintoalueen johtoryhmän puheenjohtaja on kunnanneuvos. Muut johtoryhmässä ovat ruotsinsuomalaisia (viisi ruotsinsuomalaista edustajaa valitaan referenssiryhmästä) ja kunnan virkahenkilöitä. Johtoryhmä kokoontuu 4 kertaa vuodessa keskustelemaan asioista, jotka liittyvät hallintoalueeseen. Johtoryhmä päättää myös suomen kielen hallintoalueen määrärahojen käytöstä.