Kansalliset vähemmistöt ja kansalliset vähemmistökielet

Laki kansallisista vähemmistöistä

Tammikuun 1. päivänä 2010 tuli Ruotsissa  voimaan laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä. Se korvasi maan aiemmat vähemmistökielilait. Uuteen lakiin sisältyy myös määräyksiä hallintoalueista. Ruotsin kansalliset vähemmistökielet ovat suomi, jiddiš, meänkieli, romani chib ja saame.

Suomi, saame ja meänkieli katsotaan kieliksi, joilla on historiallis-maantieteellinen perusta. Näille kielille on annettu vahvistettu suoja ns. maantieteellisillä hallintoalueilla. Skövden kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen.

Skövden kunta korostaa varsinkin suomenkielisten vanhusten tarvetta hoitoon ja apuun omalla kielellä, sekä lasten kulttuuri-identiteetin kehittämistä, suomen kielen säilyttämistä ja edistämistä.