Samfond

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Samfond

Skövde kommuns samfond för trivsel och trevnad för pensionärer vid kommunens ålderdomshem och servicehem. Ej sökbar.

Fonden är till för att öka trivseln och trevnaden för pensionärer vid kommunens ålderdomshem och servicehem.
 
Utdelningar handläggs av omvårdnadskontoret och är inte sökbar.