Ung i Skövde

Sidorna för dig som är barn eller ungdom i Skövde! Här hittar du information om vad du kan göra på fritiden eller hur du kan påverka kommunen. Du hittar också information om dina rättigheter och kommunens arbete för barn och ungdomar.

SPLASH-pengar

Har du en idé som du vill ha stöd med att förverkliga? SPLASH-pengar finns för ungdomar i Skövde som vill genomföra aktiviteter eller driva projekt.

Ansök om SPLASH-pengar

Om du inte mår bra

Det finns stöd att få. Här kan du hitta mer information om vart du kan vända dig. 

Läs mer om stöd

Var med och påverka!

Det finns flera sätt att påverka för dig som ung! Du kan bland annat gå med i Skövde Ungdomsforum, kontakta Unga kommunutveklare eller skriva en insändare.

Fler tips

UngiSkövde på Instagram

Följ UngiSkövde på Instagram!

@ungiskovde

Kultur i Skövde

Evenemang, Kulturhus, Kulturlabbet och mycket mer! 

Kultur i Skövde

Barn- och ungdomspolitik

Vision Skövde 2025 slår fast att Skövde kommun ska vara känd som en välkomnande plats där människor möts, verkar och mår bra. För att nå visionen utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv måste vi se barn och ungdomar som fullvärdiga medborgare.

Läs mer om vad kommunen gör för unga

FN:s konvention om barnets rättigheter

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter. Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. 

UNICEFs sida om barnkonventionen