Barn, unga och familj

På socialtjänstens barn- och ungdomsavdelning arbetar vi med barn och unga mellan 0-20 år och deras familjer.

Vi arbetar med förebyggande insatser samt utreder och ger stöd till barn och unga som riskerar att fara illa, antingen i olämpliga miljöer eller genom sitt eget beteende (såsom missbruk och kriminalitet). I nära samarbete med familjen ska vi se till att barn och unga får det stöd och skydd de behöver.

Hos oss erbjuds olika sorters stöd som exempelvis samtal, rådgivning och behandling:  
 
Stöd du kan välja själv
Det finns stöd som du kan ta initiativ till själv,  vilket innebär att du tar direktkontakt med den person eller verksamhet som erbjuder stödet. Det är öppet för alla familjer, det behövs ingen utredning eller beslut från socialtjänstens sida för att ni ska få ta del av detta stöd. Det kan bland annat handla om råd och stöd i föräldraskapet eller i frågor som rör unga och alkohol/droger. Mer information om stöd som du kan välja själv hittar du längre ner. 

Behovsbedömda insatser  
Dessa insatser beviljas av socialtjänsten. I samarbete med dig och din familj gör en socialsekreterare en utredning för att bedöma vilka behov av stöd ni har. Exempel på behovsbedömda insatser är familjebehandling, kontaktfamilj och boende i familjehem. Har ni fått råd och stöd via "Stöd du kan välja själv", och de träffarna inte varit tillräckliga för att lösa era problem, kan ni ansöka om fortsatt stöd via familjebehandling.


 

Här kan du läsa mer

Broschyr från Socialstyrelsen, om vårt arbete: Socialtjänsten arbetar för barns bästa - Information för föräldrarDenna broschyr finns även översatt till andra språk, dessa finner du här.

Är du ungdom hittar du kanske det du söker på den här sidan: Koll på soc

Kontakt

Om du inte vet vem du ska vända dig till för att få hjälp eller om du vill fråga om vilket stöd du och din familj kan få kan du kontakta barn- och ungdomsavdelningens mottagningssekreterare. Dit kan du också vända dig om du är orolig för någon i din omgivning. Mer information om mottagningssekreterarna hittar du här