Kartor, mätning och lantmäteri

Lantmäterienheten utför uppdrag för kommunen inom kartor, mätning och geografisk information. Enheten förvaltar kommunens geodata och flygbilder. Ajourhållning av byggnads-, adress- och lägenhetsregister ingår även i uppgifterna.

Inom enheten finns den kommunala Lantmäterimyndigheten i Skövde kommun. Myndigheten genomför alla typer av lantmäteriförättningar inom kommunen. Exempel på detta kan vara då fastigheter nybildas, ändras eller bestämmer vart fastighetsgränsen går vid tveksamheter eller tvister.

Öppettider för Lantmäterimyndigheten i Skövde är:
Vardagar: 09:00-15:00

Besöksadress:
Fredsgatan 4 
541 83 Skövde

Epost:
klm@skovde.se

Tänk på att om du skickar epost till kommunen så blir ditt ärende en offentlig handling. Ibland är det mer lämpligt att skicka epost till det kommunala Lantmäteriet direkt.