Bild på förskolebarn.

Förskola och barnomsorg

Skövde kommun erbjuder dig och ditt barn en väl utbyggd barnomsorg med förskolor som har specialavdelningar för olika behov.

Du kan välja på kommunal eller fristående förskola åt ditt barn.
 
Verksamhetens innehåll är i linje med de förändringar som äger rum i vår omvärld och förbereder därmed ditt barn på bästa sätt för dess fortsatta möjligheter i samhället. I förskolan ska barnet få möjlighet att lära och utvecklas, både på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna.

Förskolorna i kommunen inspireras av olika arbetssätt men strävar alla mot samma mål i läroplanen för förskolan.
 
Barn och utbildningsnämnden eftersträvar en pedagogisk helhetssyn för ditt barn från ett till tjugo år.
 

Här hittar du mer information

I foldern om barnomsorg kan du läsa mer om barnomsorgen i kommunen, se under "Dokument".

Du kan ta del av förskolornas verksamhetsbeskrivningar under rubrikerna "Kommunal förskola" eller "Fristående förskola" i huvudmenyn till vänster.