Dialog, delaktighet och påverkan

Vad vill du förändra i Skövde?

För dig som är bosatt i Skövde finns flera sätt att påverka den kommunala verksamheten och politiken i vår kommun. Att rösta i samband med valen, kontakta tin lokala politiker eller att engagera sig i ett politiskt parti är kanske det första man tänker på, men det finns även andra sätt att påverka. Du kan till exempel skicka in dina idéer och förbättringsförslag via vår kontaktsida.

Tyck till och ge oss dina synpunkter

Det är värdefullt för oss att ta del av dina synpunkter, idéer och förbättringsförslag. Det ger oss ökade möjligheter att göra Skövde till en ännu bättre plats att leva, bo och verka på. 

Gå vidare till vår kontaktsida