Elnät

Inom Skövde kommun finns det flera nätdistributörer.

Nätdistributören ansvarar för elledningarna och elmätaren. Som kund på den svenska elmarknaden har du ett abonnemang hos en nätdistributör och ett avtal med en elhandlare. Nätdistributören har ensamrätt på eltransporterna inom sitt geografiska område.
 
För att få el levererad till en önskad uttagspunkt, till exempel till bostaden, måste du ingå ett avtal med den nätdistributör som har tillstånd att driva nätverksamhet på orten. Om du inte vet vem som är din nätdistributör kan du se detta på din elräkning.
 

Nätdistributörer  

De nätdistributörer som finns inom Skövde kommun är följande:
Skövde EnergiEllevio, Vattenfall, Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek.förening och Vallebygdens Energi. Karta över eldistributörer inom Skövde kommun kan du se under Dokument.
 

Felanmälan

Elförsörjning

Vid störningar i elförsörjningen ska du i första hand söka information på ditt elnätsföretags hemsida. Det finns fem elnätsföretag i Skövde kommun. Du hittar dem och länk vidare till deras hemsidor i den här sidans länklista.

Ifall du inte vet vilket elnätsföretag din fastighet tillhör kan du se det på kartan i sidans dokumentlista. 

Fjärrvärme

Fel i fjärrvärmeförsörjningen som inte är akuta görs till Skövde Energi.

 

Kabelanvisning

Innan du gräver i marken skall du kontakta din nätdistributör för att få information om ledningarnas sträckning i området. En avgrävd eller skadad ledning kan orsaka stora skador och kostnader. Kabelanvisningen är kostnadsfri, detta beställs via www.ledningskollen.se.