Undersköterskor som ler

Vår arbetsmiljö

Vår arbetsmiljö präglas av öppenhet och alla individers lika värde där vi behandlar varandra jämlikt och med respekt. Vi är varandras arbetsmiljö och var och en tar eget ansvar för arbetsmiljö- och hälsofrågor.

Skövde kommun är en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats där vår värdegrund formar vårt arbetsmiljö- och hälsoarbete. Våra medarbetare förstår och ges förutsättningar att bidra till verksamhetens mål och är därför stolta, engagerade och trivs med att arbeta här.

Engagemang, ansvar och tillit genomsyrar Skövde kommuns arbetsmiljö- och hälsoarbete!

Övergripande mål för arbetsmiljöarbetet

Vi strävar efter en god arbetslivskvalitet genom att arbetsmiljön på alla nivåer är trygg, utvecklande och väl anpassad till människors olika förutsättningar och behov.

Vi verkar för utveckling av en fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö som ger alla medarbetare möjlighet till delaktighet, personlig och yrkesmässig utveckling och som stimulerar till ansvarstagande och engagemang i arbetslivet.

Vi fokuserar på ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete som bidrar till ett långsiktigt och hållbart arbetsliv.

Du är viktig!