Äldre man ler mot yngre man

Bostadsanpassningsbidrag

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av att anpassa din bostad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag, enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Vem kan söka bidrag?

Du som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning, oavsett ålder, kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Du kan söka bidrag för anpassningsåtgärder i den bostad som du bor permanent i.
Bidrag kan inte beviljas för anpassning i fritidshus.

Vad kan du söka bidrag till?

Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att anpassa och komplettera fasta funktioner i eller i anslutning till bostaden. Det gäller åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att din bostad ska bli ändamålsenlig och att du ska få ditt dagliga liv att fungera. 

Vanliga åtgärder

  • Borttagning av trösklar
  • Montering av stödhandtag, ledstång, ramp
  • Installation av spisvakt
  • Borttagning av badkar och iordningställande av en duschplats
  • Installation av automatisk dörröppnare, trapphiss

 

Så ansöker du om bostadsanpassningsbidrag

  • Fullständigt ifylld ansökningsblankett (som du får via din intygskrivare eller laddar ner här
  • Intyg/medgivande från fastighetsägare/-ägarna att åtgärderna får vidtas och att sökanden inte är skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick vid avflyttning. Medgivandet kan ges på baksidan av ansökningsblanketten (där fastighetsägaren skriver under)
  • Intyg av arbetsterapeut, sjukgymnast eller annan sakkunnig om att de åtgärder som bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen

 

Kontaktuppgifter för intyg

För att få ett intyg, enligt sista punkten ovan, kontaktar du någon av följande:

  • Om du har hemsjukvård vänder du dig till kommunens arbetsterapi/sjukgymnastik (Kommunrehab).
  • Personer i ordinärt boende, som inte har hemsjukvård, hänvisas till primärvården (Närhälsan) eller Skövde Rehabcenter.