Två människor som går vid en sjö.

Vill du stötta någon annan?

Stötta någon annan genom att bli kontaktperson, god man, förvaltare eller volontär.

God man eller förvaltare

Överförmyndare i samverkan ansvarar för arbetet med gode män och förvaltare. 

Kontaktperson

Vill du göra skillnad i en annan människas liv? Då kan uppdraget kontaktperson vara något för dig.

Volontär via volontärtorget

Volontärtorget är en politiskt och religiöst obunden ideell förening och samordnar det ideella arbetet i Skövde. 

  • Är du intresserad av att bidra med ideellt arbete?
  • Är du intresserad av att glädja och vill göra något för en medmänniska?

Vad innebär det att vara volontär?

Som frivillig påverkar du vad, hur mycket och när du vill göra något tillsammans med den enskilde eller med verksamheten. Varje insats är viktigt, oavsett omfattning. Du kan göra något hemma hos någon, på en träffpunkt, på ett äldreboende eller liknande. Som frivillig bidrar du med gemenskap och samvaro. Din insats kan vara så enkel som en promenad, samtal, fika, läsa eller liknande. 

Jag vill bli volontär. Hur går jag tillväga? 

Du kontaktar Volontärtorget eller sektor vård och omsorgs kontaktpersoner. Det går också att anmäla sig direkt via Volontärtorgets webbplats.

Vår förening vill bli uppdragsgivare. Hur går vi tillväga?

Kontakta Volontärtorget för mer information. Det går också att anmäla sig direkt via Volontärtorgets webbplats