Vill du stötta någon annan?

Stötta någon annan genom att bli kontaktperson, god man, förvaltare eller volontär.

God man eller förvaltare

Överförmyndare i samverkan ansvarar för arbetet med gode män och förvaltare. 

Kontaktperson

Vill du göra skillnad i en annan människas liv? Då kan uppdraget kontaktperson vara något för dig.