Stöd vid psykisk ohälsa

Vi vänder oss till dig över 18 år som på grund av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning har behov av stöd för att din tillvaro ska fungera på ett bra sätt.

Du kan få stöd i ditt eget hem eller ansöka om ett boende med särskild service. Vi kan hjälpa dig som är i behov av en meningsfull sysselsättning, vill knyta nya kontakter och delta i fritidsaktiviteter. Vi kan också erbjuda stöd och kompetensutveckling för att komma vidare mot arbete eller studier.